Föreläsningar med Atilla Yoldas

 insikter i machokulturens påverkan genom Atilla Yoldas föreläsningar  en utmanande och motiverande resa mot förändring i frågor som rör psykisk ohälsa och jämställdhet.

Atilla Yoldaş föreläsning

Från en kille till en annan

Föreläsningen, baserad på ’Mansboken’, utforskar machokulturens inverkan på unga män genom personliga erfarenheter och fakta. Den behandlar ämnen som sex, relationer, våld och psykisk ohälsa. Genom en mix av berättelser och övningar syftar den till att öka medvetenheten och engagera deltagarna i kritisk diskussion om machokulturens effekter och hur den kan utmanas.

 • Personliga upplevelser av machokultur från en ung man som själv vuxit upp i och med dessa destruktiva normer och hur hämmar oss killar och skadar deras omgivning.
 • Machokulturens uppbyggnad samt negativa konsekvenser och består av en balans mellan personliga erfarenheter, fakta och övningar.
 • Föreläsningen ämnar åt att få kontakt med de som påverkar och påverkas genom machokulturen för att tillsammans kunna problematisera denna struktur som vi är en del av.
 • Föreläsningen riktar sig direkt till unga män och killar, indirekt till alla andra som tvingas förhålla sig till machokulturen.

Gör en förfrågan
Atilla Yoldaş föreläsning

En arbetsplats fri från diskriminering

Vad krävs för att skapa en arbetsplats helt befriad från diskriminering? Med denna fråga som utgångspunkt, utforskar Atilla hur en inkluderande och respektfull arbetsmiljö kan omvandla företagskulturen och bidra till både framgång och en känsla av psykologisk trygghet bland anställda.

 • Han delar insikter från ledande forskning som visar hur en inkluderande arbetsmiljö positivt påverkar både personalens välbefinnande och företagets prestationer.
 • Genom personliga och engagerande berättelser belyser Atilla vikten av att aktivt arbeta mot diskriminering och främja en kultur av mångfald och ömsesidig respekt.
 • Atilla granskar globala trender och utmaningar inom arbetslivets diskriminering, med särskild fokus på machokultur och hur etablerade sociala normer påverkar arbetsmiljön.

Gör en förfrågan
Atilla Yoldaş föreläsning

Så förebygger vi psykisk ohälsa bland unga

Föreläsningen om ungas psykiska hälsa kombinerar personliga berättelser och forskning för att erbjuda insikter och verktyg till pedagoger, föräldrar och andra som arbetar med ungdomar. Innehållet är anpassningsbart, med övningar och praktiska råd, och riktar sig till att förebygga och hantera psykisk ohälsa bland unga.

 • En samhällseffekt av pandemin är att psykisk ohälsa ökat bland unga. Hör mer om hur våra barn och unga mår idag och ta del av lärorik kunskap om hur vi kan förebygga den.
 • Föreläsningen bygger på Atillas personliga erfarenheter av att växa upp med psykisk ohälsa i tystnad.
 • Med hjälp av forskning och undersökningar ger Atilla konkreta råd och tips för att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland unga.
 • Föreläsningen riktar sig till pedagoger, idrottsorganisationer, föräldrar och företag som arbetar med barn och ungdomar på olika sätt.
 • Du får material, övningar, konkreta råd och tips, samt kontaktinformation och hänvisningar till sajter, organisationer och föreningar som kan vara till hjälp.

Gör en förfrågan
Atilla Yoldaş föreläsning

Framstående moderator och samtalsledare

Atilla Yoldas kombinerar sin prisbelönta journalistbakgrund med aktivism för att skapa insiktsfulla och engagerande diskussioner. Känd för sin förmåga att navigera i komplexa ämnen som jämställdhet och antirasism, engagerar han publiken och anpassar sig smidigt till olika sammanhang. Atilla är idealisk för evenemang som kräver djupgående och tankeväckande samtal

 • Atillas erfarenhet ger honom en unik förmåga att förstå och diskutera komplexa ämnen som jämställdhet och antirasism.
 • Han använder sin förmåga att engagera publiken, vilket skapar dynamiska och tankeväckande samtal.
 • Atilla är känd för sin förmåga att anpassa sig till olika sammanhang och publik, vilket gör honom till en mångsidig samtalsledare.

Gör en förfrågan
Atilla Yoldaş föreläsning

Rasism och antirasism

Denna föreläsning av Atilla Yoldas tar itu med rasismens mångfacetterade natur i samhället, från vardagsrasism till hatbrott. Atilla använder sina personliga erfarenheter av att växa upp med en invandrarbakgrund för att belysa rasismens genomslag i allt från skolan till arbetsmarknaden. Genom sin berättelse och expertis, ger han konkreta verktyg för att bekämpa rasism och främjar förståelse för antirasismens betydelse i ett jämställt och demokratiskt samhälle.

 • Rasism präglar många samhällsområden, från skolan till arbetsmarknaden, och är ofta en bidragande orsak till diskriminering och trakasserier.
 • Atilla delar med sig av sina personliga erfarenheter av rasism från sin barndom, när han och hans familj kontinuerligt blev bedömda baserat på deras invandrarbakgrund.
 • Atilla ger insikter i hur rasismen yttrar sig idag och tillhandahåller verktyg för att bekämpa den inom olika samhällsområden.

Gör en förfrågan
Atilla Yoldaş föreläsning

En antirasistisk skola och företag

Denna föreläsning fokuserar på att utveckla antirasistiska miljöer i skolor och företag. Den anpassas för att utbilda personal inom utbildning och näringsliv, med tonvikt på att identifiera och motverka rasistiska strukturer och främja inkludering och mångfald.

En antirasistisk skola:

 • Huvudsakligen riktad mot lärare, pedagoger och personal inom fritidsverksamhet, men kan anpassas för ungdomar från mellanstadiet till gymnasiet.
 • Inriktad på att belysa rasistiska strukturer och aktiv antirasism som en motkraft.

Ett antirasistiskt företag:

 • Avsedd för både chefer och anställda i företag och organisationer.
 • Fokuserar på maktstrukturer, representation, inkludering och diskriminering.

Gör en förfrågan

Boka och kontakt

Jag ser fram emot att höra från dig och diskutera hur jag kan hjälpa dig. Tveka inte att kontakta mig. Låt oss samarbeta och skapa något fantastiskt tillsammans.

*” anger obligatoriska fält

E-mail*