ATILLA YOLDAŞ Föreläsning

Så förebygger vi psykisk ohälsa bland unga


  • En samhällseffekt av pandemin är att psykisk ohälsa ökat bland unga. Hör mer om hur våra barn och unga mår idag och ta del av lärorik kunskap om hur vi kan förebygga den.
  • Föreläsningen bygger på Atillas personliga erfarenheter av att växa upp med psykisk ohälsa i tystnad.
  • Med hjälp av forskning och undersökningar ger Atilla konkreta råd och tips för att förebygga och motverka psykisk ohälsa bland unga.
  • Föreläsningen riktar sig till pedagoger, idrottsorganisationer, föräldrar och företag som arbetar med barn och ungdomar på olika sätt.
  • Du får material, övningar, konkreta råd och tips, samt kontaktinformation och hänvisningar till sajter, organisationer och föreningar som kan vara till hjälp.

Längd:

60 min + frågor (kan anpassas)

ATILLA YOLDAŞ Föreläsning

FRÅN EN KILLE TILL EN ANNAN


Föreläsningen bygger på hans bok ”Mansboken – från en kille till en annan”, med frågor som rör bland annat sex, relationer, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Under de senaste åren har Atilla Yoldas fokus främst varit på jämställdhetsfrågor och i synnerhet destruktiva maskulinitetsnormer, machokultur och mäns våld mot kvinnor. 

  • Personliga upplevelser av machokultur från en ung man som själv vuxit upp i och med dessa destruktiva normer och hur hämmar oss killar och skadar deras omgivning.
  • Machokulturens uppbyggnad samt negativa konsekvenser och består av en balans mellan personliga erfarenheter, fakta och övningar.
  • Föreläsningen ämnar åt att få kontakt med de som påverkar och påverkas genom machokulturen för att tillsammans kunna problematisera denna struktur som vi är en del av.
  • Föreläsningen riktar sig direkt till unga män och killar, indirekt till alla andra som tvingas förhålla sig till machokulturen.

Längd:

70 min + frågor (kan anpassas)

ATILLA YOLDAŞ Föreläsning

Föredrag om rasism och antirasism


Atilla föreläser även med fokus på rasism och antirasism. Rubrikförslag beroende på uppdragsgivare:

Lärare, pedagoger och fritidspersonal:

En antirasistisk skola - så skapar vi likabehandling och respekt

Företag, organisationer (chefer såväl som medarbetare):

Ett antirasistiskt företag - så främjar vi mångfald och inkludering

Fokus:

Rasistiska strukturer och aktiv antirasism som motkraft

Beskrivning:

Rasistiska strukturer och aktiv antirasism som motkraft

Var tionde svensk har drabbats av ett hatbrott.

70 procent av hatbrotten handlar om rasism.

Det drabbar den som har ett annat ursprung, språk, uttal eller hudfärg. Det är slag, sparkar eller hot. Övergrepp och grova våldsbrott. Trakasserier, hån, mobbning, hat.

Från vardagsrasism och diskriminering på arbetsmarknaden till våldsamma hatbrott – rasismen är djupt rotad i alla delar av vårt samhälle. Etnicitet är den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan och anledningen varför många vuxna inte ens kallas till arbetsintervjuer.

Atilla Yoldaş har vuxit upp i rasismens Sverige. I samma ålder som hans barndomsvänner lärde sig stava sina namn kallades han “svartskalle” och “blatte”. Den orättvisa måttstocken som han, hans familj och många andra med invandrarbakgrund bedöms intill hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Oavsett när den uppenbarar sig i skolan, arbetslivet eller på gatorna.

I den här antirasistiska föreläsningen berättar Atilla om pojken inom sig som bär på ärr från en struktur som vi har makten att förändra tillsammans. Han ger en bild av hur rasismen fungerar idag och olika verktyg för att bekämpa den i samhällets olika skikt. I ett land som ska vara ett av de mest jämställda har vi långa vägar kvar att gå innan antirasismen saknar syfte.

Längd:

60 min + frågor (kan anpassas)

ATILLA YOLDAŞ

kontakt och bokning


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.